Hakkında

88 yılında İstanbul’da doğan Yasir FETEN, 2007 yılında gittiği Kahire’de El-Ezher’e bağlı bir kurumda Arapça eğitimi aldı. Daha sonra üniversite eğitimi için Sudan’a yerleşti. Afrika Üniversitesi Dil Enstitüsü’nü bitirdi. Mısır ve Sudan’da Hayrat Vakfı’na bağlı öğrenci konseylerinde görev alıp çeşitli faaliyetlerin koordinasyonunu sağladı.

Dubai’de özel bir firmada çalıştıktan sonra sivil toplum çalışmaları bünyesinde profesyonel çalışan olarak Filistin (Gazze & Batı Şeria), Yemen, Suriye, Orta Afrika, Bangladeş, Lübnan ve Irak’taki acil yardım çalışmalarına yönetici olarak katıldı. Diğer Afrika ve Orta Doğu ülkelerindeki çalışmalarda da yönetici olarak yer aldı. Katıldığı insan yardım çalışmalarında; sağlık, eğitim ve kapasite geliştirme projelerini uygulama üzere görev aldı.

Yeryüzü Doktorları, Türkiye Maarif Vakfı’nda ve İnsan Vakfı’nda çalıştıktan sonra Türk Kızılayı’nda Genel Müdür danışmanlığı görevini yapmaktadır.

Ayrıca özel gazete ve dergilerde makale yazmaktadır.

İngilizce ve İyi derecede Arapça ve bilmektedir.

Twitter: @yasirfeten

Facebook: yasirfeten

İnstagram: @yasirfeten

E-mail: yasirfeten@gmail.com

Hacı İlbey

(Rumeli Fatihlerinden olup Sırp sındığı bozgununun kahramanı)

    Asıl ismi bilinmemekte olup kaynaklarda Hacı İlbey olarak geçmektedir. Karesi beyliğinin önemli ve nüfuzlu beylerindendir. Karesi Beyliğinin Osmanoğulları’na ilhakından sonra Rumeli fetihlerinden önemli görevler üstlenmiş bir akıncı beyidir. Karesi Beyliğinin Osmanlı’ya ilhakından sonra Orhan Gazi’nin Oğlu Karesi Beyi Şehzade Süleyman Paşa’yı Rumeli’ye geçmeye teşvik ettiği gibi Gelibolu ve Trakya’nın fetihlerinde de önemli roller üstlenmiştir. Fethettiği Konurhisar’ı kendine üs yapan Hacı İlbey Dimetoka, Hayrabolu ve Çorlu’nun üzerine sürekli akınlar düzenledi. Orhan Bey, oğlu Süleyman Paşa’nın vefatından sonra Bizans’la antlaşma yapması sonucu başlayan gevşeme Lala Şahin Paşa, Evrenos Gazi, Hacı İlbey tarafından akınlarla önlendi. Sultan Murad Hüdavendigar’ın emriyle Edirne’yi Lala Şahin Paşa ve Evrenos Gazi’yle sıkıştırmaya aldıktan kısa bir süre sonra Edirne Osmanlı topraklarına katıldı. Osmanlı Kroniklerinde geçen Sırp Sındığı (Sırpların mağlup edildiği yer) (1364) baskınında Macar Kralı I. Layoş’un kumandasındaki Haçlı kuvvetlerini 8.000-10.000 kişiden oluşan bir akıncı birliğiyle gece baskınında Meriç nehrine döktü. Akıncı Beyi Hacı İlbey Rumeli Fatihlerinden olup Lillah Uğruna harp etmiştir. Cenab-ı Hak Ebediyen razı olsun inşallah…

 

Dipnot: DİA, İsmail Hakkı Uzunçarşılı Osmanlı tarihi 1. cilt, Türkiye Gazetesi Osmanlı Tarihi.